سوالی دارید بپرسید؟

چگونه ریاضی را بهتریاد بگیریم؟

به نام اوکه هستی ام ازاوست

چگونه ریاضی را بهتریاد بگیریم؟

آموزشگاه ریاضی غرب تهران،آموزشگاه شریف، آموزشگاه ریاضی ، آموزشگاه غرب تهران
آموزشگاه ریاضی غرب تهران،آموزشگاه شریف، آموزشگاه ریاضی ، آموزشگاه غرب تهران

بازهم شروع مدارس وچالش درس خواندن وبازهم کنار آمدن با دروس خاصی مثل ریاضی برای خیلی از دانش آموزان مسئله بسیار مهمی است وما در این مقاله می خواهیم به بررسی این مسئله بپردازیم.

نکته حائز اهمیت در این قضیه این است که با توجه به این که دانش آموزان دوران دیجیتال دنبال یاد گیری خلاصه ای وحفظ کردن هستند معمولا با دروس مفهومی چون ریاضی با مشکل بر می خورند .ریاضی یک   درس مفهمومی است ونیاز دارد که حتمادر باراول که یک مسئله ریاضی توسط یک استاد به صورت کامل توضیح داده می شود بایداول موضوع را به دانش آموزان فهماند وبا تکرار وتمرین روی همان موضوع یاد گیری را از آموزش سطحی به سطح عمیق برد وبا حل کردن تمرینات مداوم روی همان مسئله باعث جاودانه شدن آن موضوع در مغز بچه ها شد. نکته مهم بعدی این است که بچه ها دریک محیط رقابتی باید تشویق به حل کردن شوند یعنی در کلاس درس پای تابلو هراه با بچه های دیگر مسائل روحل کنند واین تکرار یک تکرار مفید است وباعث یادگیری بهتر می شود.

ما در آموزشگاه شریف این امکان روفراهم کردیم که بچه ها بعد ازاموزش دیدن وفهمیدن درس مدت طولانی رو درگیر با حل مسئله درکنار معلم می شوند وچندین بار پای تابلو مسئله هارو حل می کنند امکانی که شاید در مدارس فرصت آن خیلی فراهم نمی شود.

نکته بعدی اینکه باتوجه به اینکه ریاضی یک درس با مطالب به هم پیوسته مثل حلقه های زنجیر است ویادنگرفتن یک مطلب باعث عدم یادگیری مطالب بعدی میشود واین انباشتگی مطالب در سالهای بعد باعث دردسرهای زیادی برای دانش آموزان می شود وحتی باعث یادنگرفتن مطالب جدید می شود وما در اموزشگاه شریف این امکان را فراهم کردیم که بچه ها هفته ای یک روز همراه با مدرسه به صورت دوره ای تکرار وتمرین کنند وایرادات خود را رفع کنند ودچار این انباشتگی دروس برای پایان ترم وامتحانات نباشند وبه طورکامل هر مطلب برایشان مرور شده باشد وبه قدر کافی در آموزشگاه تمرین کنند .

درپایان همراهی شما با آموزشگاه شریف باعث افتخار ماست وامیدواریم بتوانیم این چالش سختی دروس ریاضی را ازبین ببریم.

گردآورنده آموزشگاه  شریف

پیمایش به بالا